top of page
לוגו מועצה.png

בתי כנסת בעכו

אביר יעקב

כתובת: הנדיב 37, עכו

טלפון: 04-9812095

שם הגבאי: רונן סרי 

טלפון: 054-2100934

אברהם אבינו ר' דוד ומשה

שם הגבאי: רפאל אקסול

טלפון: 050-7116290

אהבה ואחוה

כתובת: רמח"ל​, עכו

שם הגבאי: שמעון הרוש

טלפון: 052-8117695

אהבת ישראל

שם הגבאי: גבי תורג'מן

טלפון: 052-2825515

אוהל  ד' 

כתובת: גולומב 35, עכו

טלפון: 04-9811070

שם הגבאי: יעקב בן שושן

טלפון: 054-9035819

אור החיים הקדוש

שם הגבאי: לנקרי יהודה

טלפון: 052-8934032

אור השלום

כתובת: העבודה 19, עכו

טלפון: 04-9558161

שם הגבאי: הר שמעון חזן

טלפון: 052-6870740

אור יוסף-בי"ס בית יעקב                                      

שם הגבאי: יחיא אסייג

טלפון: 052-7647498

אור מאיר להילה

כתובת: השושנים, עכו

שם הגבאי: שמעון בן שושן

טלפון: 054-5486363

אור תורה

כתובת: קפלן 13, עכו

טלפון: 04-9915979

שם הגבאי: שמעון ביטון

טלפון: 052-5327800

אליהו הנביא

שם הגבאי: עמרם  אוחיון

טלפון: 054-4918426

אליהו הנביא

שם הגבאי: עופר יושעי 

טלפון: 054-5209955

בית אבות

שם הגבאי: שחר עזרן

טלפון: 050-9913846

בית אל

כתובת: בילו 5, עכו

טלפון: 04-9917291

שם הגבאי: דב נפתלי

בית חב"ד

שם הגבאי: הרב אברהם הרוש

טלפון: 050-5657674

בית חנניה ומיכאל

שם הגבאי: אלי אלחרר

טלפון: 054-8062822

בית יעקב - יסודי 

שם הגבאי: מכלוף קקון

טלפון: 052-2844924

בית יעקב - שיכון

כתובת: העליה 2, עכו

טלפון: 04-9910783

שם הגבאי: שלמה רצון

טלפון: 052-2844924

בית מדרש מחנה ישראל

כתובת: שיכון רסקו, עכו

טלפון: 04-9551414

שם הגבאי: ציון כהן

טלפון: 050-2418461

ברוך מרדכי

כתובת: הס  2, עכו

שם הגבאי: הרב יניב נפתלייב

טלפון: 052-6151300

ברית שלום

כתובת: קדושי קהיר, עכו

טלפון: 04-9816751

שם הגבאי: מכאל דרעי

טלפון: 050-5768723

גאולה וישועה

כתובת: הדס, עכו

טלפון: 04-9811678

שם הגבאי: בלישע דוד

טלפון: 052-3869508

גרעין אומ"ץ

כתובת: א. בן שושן 52, עכו

טלפון: 04-9551119

שם הגבאי: יריב פוטר

טלפון: 054-6208941

דוד ומשה

כתובת: האורן 26, עכו

טלפון: 04-9817437

שם הגבאי: ניסים תמם

המרכזי האשכנזי

שם הגבאי: אנשל וילדר

טלפון: 052-2828575

המרכזי הספרדי

כתובת: משה שרת, עכו

טלפון: 04-9910796

שם הגבאי: מימון חזן

טלפון: 054-2639349

הרמב"ם

שם הגבאי: חנן פלס

הרמח"ל

שם הגבאי: אלי חזן

טלפון: 050-5377132

הרצוג  - בי"ס

כתובת: משה שרת 5, עכו

טלפון: 04-9813993

שם הגבאי: יעקב הררי

טלפון: 052-2838911

חיים וחסד

כתובת: גבורי סיני, עכו

טלפון: 04-9552588

שם הגבאי: אלברט בן שלוש

טלפון: 052-6189957

אור החיים - יוצאי תורכיה

שם הגבאי: מרדכי בוזנח

טלפון: 054-8445205

ימין מקרבת

שם הגבאי: הרב ישר יוסף

טלפון: 054-8190270

ישיבת הסדר עכו

שם הגבאי: בועז אמיר

טלפון: 054-8049490

ישמח משה

שם הגבאי: חנינה ועקנין

טלפון: 052-2486126

כולל "אור לציון"

כתובת: ירושלים 5, עכו

טלפון: 077-5518137

שם הגבאי: הרב אברהם הרוש

טלפון: 050-6557434

כולל הזית

כתובת: הזית 3, עכו

טלפון: 04-9811229

שם הגבאי: דוד חזן

טלפון: 054-4487656

מחזיקי הדת

כתובת: עציון 12, עכו

טלפון: 04-9911347

שם הגבאי: בן חיון ניסים

טלפון: 054-5708872

מטה אהרון

כתובת: בורוכוב 18, עכו

טלפון: 04-9812459

שם הגבאי: דוד בן שושן

טלפון: 052-3230903

מנורת המאור

שם הגבאי: סבג ניסים

מרדכי הצדיק- עולי פרס

שם הגבאי: רחמים משיח

מרום ציון

כתובת: אחד העם, עכו

טלפון: 04-9815748

שם הגבאי: רוני מיארה

טלפון: 057-7620702

מאור יעקב

כתובת: עפרוני 8, עכו

טלפון: 04-9817550

שם הגבאי: רחמים הררי

טלפון: 052-3863892

מנחת אלי הו

כתובת: אחד העם, עכו

טלפון: 04-9550486

שם הגבאי: אורן אבוטבול

נחלת יעקב

כתובת: בוסתן 1, עכו

טלפון: 04-9912008

שם הגבאי: חיים חזן

נעים זמירות

שם הגבאי: עמרם אסייג

טלפון: 052-8981481

ע"ש רבי חיים פינטו

שם הגבאי: אליהו שריקי

ע"ש שמעון לוזון ז"ל

כתובת: יהודה הלוי בי"ס רמב"ם, עכו

טלפון: 04-9812997

שם הגבאי: עמוס לוזון

טלפון: 054-2020978

עבודת ישראל

שם הגבאי: יעקב סיטון

עבודת ישראל/כולל

כתובת: משה שרת , עכו

שם הגבאי:  עזר גורג חדד

עולי גרוזי'ה

כתובת: האורן 26 , עכו

שם הגבאי:  גיא ריזנשווילי

טלפון: 050-3323020

עולי הגרדום

כתובת: בן-גוריון 246/1, עכו

טלפון: 04-9910313

שם הגבאי:  יעקב סולטן

טלפון: 050-6313360

בית הכנסת על יד ישיבת עכו

כתובת: משה שרת 14, עכו

טלפון: 04-9818060

שם הגבאי:  הרב סנגרו

עץ חיים

כתובת: הרצוג 8, עכו

טלפון: 04-9911918

שם הגבאי: מיכאל סיבוני

רבי יהונתן בן עוזיאל

כתובת: דוד נוי 44, עכו

טלפון: 04-9914314

שם הגבאי: יוסף בליטי

טלפון: 052-3706283

רבי יהודה הלוי

כתובת: הנדיב 1, עכו

טלפון: 04-9911725

שם הגבאי: אברהם אסייג

טלפון: 050-8690618

רמב"ם - יוצאי תוניסיה

שם הגבאי: ציון אוזן

טלפון: 050-3393382

רשב"י

שם הגבאי: משה ימין

טלפון: 054-3026144

רשב"י - מזרע

שם הגבאי: חזן שלמה

טלפון: 052-2812784

שארית הפליטה

כתובת: שיכון רסקו, עכו

טלפון: 04-9816053

שם הגבאי: דוד דהן

טלפון: 050-2080034

שבז"י

כתובת: רמב"ם 16, עכו

טלפון: 04-9911027

שם הגבאי: יואב עבדי

טלפון: 052-2827818

שובו בנים

שם הגבאי: סמאג'ה אברהם

שלום וצדקה

שם הגבאי: ניסים מנדלאוי

שערי שמיים

שם הגבאי: אליהו אביטן

תפארת צבי

שם הגבאי: הרב שלמה פראנק

טלפון: 054-2100939

כדורי נחלת יצחק

טלפון: 054-8108957

שם הגבאי: אברהם סיבוני

bottom of page