top of page

פעילות תורנית לילדי עכו ע"י רז התורה - ר' דוד בנסל בשיתוף המועצה הדתית עכו

טקס סיומי מסכתות ע"י בחורי הישיבה הקטנה המצויינת בעכו - "אורחות דוד"

חוג טעמי המקרא ע"י רז התורה - ר' דוד בנסל בשיתוף המועצה הדתית עכו

bottom of page