top of page
לוגו מועצה.png

שעורי תורה בעכו

מיקום: בית מדרש לצעירים עציון עכו -

         בית כנסת נחלת יעקב. הבוסתן 1 עכו

ימים: א' - ה' שעות: 07:30-11:30

נושא: סדר בוקר

מעביר השיעור: הרב יהודה אסאדו

אוכלוסיית היעד: צעירים

הערות: ברכות, טושו"ע,דעו"ת

מיקום: בית מדרש לצעירים עציון עכו -

         בית כנסת נחלת יעקב. הבוסתן 1 עכו

ימים: א' - ה' שעות: 16:30

נושא: הלכה

מעביר השיעור: הרב יהודה אסאדו

אוכלוסיית היעד: צעירים

הערות: או"ח על הסדר

מיקום: בית מדרש לצעירים עציון עכו -

         בית כנסת נחלת יעקב. הבוסתן 1 עכו

ימים: א' - ה' שעות: 18:00

נושא: דף יומי

מעביר השיעור: הרב נריה פופר

אוכלוסיית היעד: כללי

מיקום: בית מדרש לצעירים עציון עכו -

         בית כנסת נחלת יעקב. הבוסתן 1 עכו

ימים: ב' - ה' שעות: 20:30-21:30

נושא: גמרא

מעביר השיעור: חברותות

אוכלוסיית היעד: כללי

הערות: חברותות

מיקום: בית מדרש לצעירים עציון עכו -

         בית כנסת נחלת יעקב. הבוסתן 1 עכו

ימים: ג' שעות: 20:00-21:30

נושא: עיוני דיומא

מעביר השיעור: הרב בנימין אפללו

אוכלוסיית היעד: כללי

מיקום: בית כנסת עולי הגרדום – שכונת בן גוריון

ימים: א' - ה' שעות: אחרי ערבית

נושא: דף יומי

מעביר השיעור: הרב יהודה קמרמן

אוכלוסיית היעד: כללי

מיקום: בית כנסת אור השלום – יוסף גדיש 19, עכו

ימים: א' - ה' שעות: אחרי ערבית

נושא: דף יומי

מעביר השיעור: הרב רפאל עדרי

אוכלוסיית היעד: כללי

מיקום: בית כנסת רמב"ם (רואה) –

          אברהם בן שושן 52 עכו

ימים: א' - ה' שעות: 19:50-21:00

נושא: דף יומי

מעביר השיעור: הרב צחי אייזיק

אוכלוסיית היעד: כללי

מיקום: בית המדרש רז התורה – הנדיב 1, עכו

ימים: א' - ה' שעות: שעה וחצי לפני זמן נץ החמה

נושא: דף יומי

מעביר השיעור: הרב נריה פופר

אוכלוסיית היעד: כללי

מיקום: בית כנסת ר' דוד ומשה – רחוב האורן, עכו

ימים: א' - ה' שעות: אחרי ערבית

נושא: דף יומי

מעביר השיעור: הרב מרדכי דאודי

אוכלוסיית היעד: כללי

bottom of page