top of page

אנשי קשר

לשכת הרב הראשי

הרב יוסף ישר שליט"א - הרב הראשי לעכו

טלפון: 054-8190270

מייל: yny1050@gmail.com

משה אוחיון - ראש לשכת הרב – ממונה עירובין

טלפון: 050-9956708

מייל: moshe7642@gmail.com

הנהלת המועצה הדתית

עופר כהן - יו"ר המועצה הדתית

טלפון: 053-6533304

מייל: md0536533304@gmail.com

רונן סרי - מנהל משק כספי

טלפון: 054-2100934

מייל: nirit882@gmail.com

יצחק נבון - מזכ"ל

טלפון: 054-2100933

מייל: mmdakko@gmail.com

מחלקת נישואין

הרב שלמה יצחק פראנק - רב שכונה, מנהל מחלקת נישואין

טלפון: 054-2100939

מייל: Acconr@gmail.com

מחלקת כשרות

מיכאל דרעי - מחלקת כשרות

טלפון: 050-5768723

מייל: md0548460064@gmail.com

אבי סבח - מפקח כשרות

טלפון: 050-995-6707

מייל: ‎sabah144@gmail.com

מחלקת קבורה

בנימין ביטון - מנהל מחלקת קבורה

טלפון: 054-2100932

מייל: biton.beni@gmail.com

מחלקת מקוואות

שאול חקשוריאן - מנהל מחלקת מקוואות

טלפון: 054-9408182

מייל: shaul.md@gmail.com

bottom of page