top of page

אודותינו

המועצה הדתית עכו פועלת מכח חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב תשל"א  1971) ומעניקה שירותי דת יהודיים לתושבי העיר עכו ולאורחים.

 

המועצה הדתית עכו מחויבת למתן שרות בחיוך אהבה והבנה תוך שמירה על ההלכה היהודית.  המועצה הדתית עכו מחויבת למתן שירות תוך שקיפות מלאה כלפי תושבי העיר. המועצה הדתית מחויבת לזמינות מקסימלית למעוניינים בשרות.

 

תחומי אחריותה של המועצה הדתית:

 

  1. קבורה – טיפול בקבורת נפטרים יהודים ושאינם יהודים, ליווי המשפחות האבלות ושמירה על בתי העלמין.

  2. נישואין – רישום לנישואין, הנפקת תעודות רווקות, תעודות נישואין, אישורים. הדרכת זוגות לקראת החתונה.

  3. כשרות – פיקוח ומתן תעודות כשרות על בתי עסק ברחבי העיר.

  4. מקוואות – הפעלת מקוואות לנשים ולגברים, שיפוץ ותחזוקת מקוואות.

  5. שבת ועירובין – תחזוקת הערוב והרחבתו בהתאם להתפתחות העיר.

  6. בתי כנסת .

  7. אירועים ותרבות יהודית

מועצה דתית עכו - אודותינו
bottom of page