top of page

נהלי קבורה

המועצה הדתית עכו משתתפת בצער המשפחה. אנו מגישים בפניכם את המידע הנצרך במהלך תקופת האבל. על מנת לחסוך לכם עגמת נפש כדאי לקרוא את ההנחיות בעת פטירה בסבלנות ולבצע את כל השלבים על פי הנדרש. 

הנחיות בעת פטירה

פטירה בבית חולים:

יש לקבל רישיון קבורה במשרדי בית החולים.

פטירה בבית אבות:

יש לקבל מסמך – "הודעת פטירה" על-ידי רופא הנמצא בבית אבות (3 עותקים).

עם הודעת הפטירה יש לגשת ללשכת הבריאות המחוזית ולהנפיק מסמך: "רשיון קבורה".

פטירה בבית:

יש להזמין אמבולנס מד"א.
רופא מוסמך מאשר את דבר הפטירה ומנפיק מסמך: "הודעת פטירה".

בפטירה בבית יש להמתין לניידת משטרה המוזמנת על-ידי מד"א.

לאחר בדיקת האירוע, מנפיקה המשטרה מסמך – "ויתור נתיחה".

פינוי הנפטר מהבית (בשעות הערב והלילה) – לאחר הגעת מד"א והמשטרה וסיום מסירת הדוחו"ת יש להזמין אמבולנס לפינוי הנפטר לחדר הנפטרים בבית החולים. 

יש לצרף המסמך של המשטרה כאשר ניגשים למשרד הבריאות להוצאת מסמך – "רישיון קבורה".

עם "רישיון הקבורה" יש לגשת למשרדי חברה קדישא על מנת לתאם את מועד הלוויה וארגון כל ההכנות ללוויה.

גם בעת תיאום לוויה טלפוני בשעות הערב יש להגיע למשרד בשעות הבוקר לשם הגשת מסמך "רשיון קבורה". (ללא רשיון קבורה לא ניתן לטפל בהליך הקבורה).

במידה וידוע למשפחה כי למנוח/ה נרכשה חלקת קבר מחיים, יש להודיע על-כך מיד בעת הזמנת הלויה, בכדי שחברה קדישא תתארגן עם חפירת הקבר שנרכש מחיים. במידה וקיימת מצבה על המקום שנרכש, הורדת המצבה באחריות המשפחה.

במידה והמשפחה מעוניינת לרכוש חלקת קבר גם עבור בן הזוג, יש להודיע על-כך בעת הזמנת הלויה (רכישת חלקה נוספת מתאפשרת רק בקבר כפול (מכפלות).

בתום ימי השבעה, יש להתארגן עם הזמנת המצבה לקראת טקס האזכרה במלאות 30 יום לפטירה.

במידה ונתקלתם בקושי מסויים תוכלו לפנות למנהל המחלקה 054-2100932 בני ביטון, לתמיכה ומידע נוסף.

bottom of page