top of page

פסח התשפ"ג

✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️
מכירת חמץ והגעלת כלים התשפ"ג הרבנות הראשית והמועצה הדתית עכו 
✡️
✡️✡️✡️✡️✡️✡️✡️

מכירת חמץ
🥐🥯🍞🥖🥐🥯🍞🥖

ניתן למכור את החמץ בלשכתו של הרה"ג הרב יוסף ישר שליט"א ברבנות עכו רח' יהושפט 29 עכו 

וכן דרך הקישור למכירת חמץ -
  👇🏻 👇 👇🏻 👇 👇🏻 👇 👇🏻

 

הגעלת כלים
🥄🫖🫙🍽️🥄🫖🫙🍽️
תתקיים במקומות הבאים:

1. חניית המועצה הדתית רח' יהושפט 29
2. במקווה שדליץ רח' הרב לופס
3. בית כנסת "מאור יעקב" - כרם ב'

בימים:
שני י"ב ניסן (3 באפריל 2023 )
שלישי י"ג ניסן (4 באפריל 2023 )

בין השעות: 10:00 עד 16:00

3e8b8fe2-a9e8-49e7-9902-f5b20701d5a6.jpg
1ffbd883-7962-4a04-9556-3cb5066cb211.jfif
cba3dbef-4ded-4ed0-993c-b81445f0b32f.jfif
bottom of page