top of page
הנפקת תעודת רווקות

הנפקת תעודת רווקות

171.00 ₪מחיר

במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להמציא תעודת רווקות מלשכת רישום הנישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. בנוסף לאגר יש להמציא את המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות.
  • תמונת פספורט- לחילופין אפשר להצטלם ברבנות ללא תוספת תשלום.
  • תעודת נישואין מקורית של ההורים.
  • עדים: שני/שתי עדים/ות (זכר או נקבה) יהודיים/ות שאינם/ן קרובי משפחה מדרגה ראשונה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדם האישי של בני הזוג.
  • גרוש או גרוש ימציאו תעודת גירושין מקורית ואת מעשה בית הדין המקורי המצורף לתעודה.
  • תעודת הגירושין מוחזרת למבקש/ת לטובת הרבנות הפותחת את תיק הנישואין, כאשר תוטבע עליה חותמת רשמית כי ניתנה תעודת פנוי/ה.
  • במקרה של אלמנות – יש להמציא תעודת פטירה רשמית ממשרד הפנים.

 

לביטול רישום יש לפנות אלינו למייל mdakko.info@gmail.com

bottom of page