top of page
בית העלמין אגרת יסוד מכפלה

בית העלמין אגרת יסוד מכפלה

₪250.00Price

הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה.

נוסף על התשלום עבור המצבה, תידרש המשפחה לשלם ‘אגרת יסודות מצבה’.

 

לביטול רישום יש לפנות אלינו למייל mdakko.info@gmail.com

bottom of page