top of page
בית העלמין אגרת יסוד מכפלה

בית העלמין אגרת יסוד מכפלה

250.00 ₪מחיר

הביטוח הלאומי אינו משלם את ההוצאות לבניית היסוד למצבה ולבניית המצבה, והן יחולו על המשפחה.

נוסף על התשלום עבור המצבה, תידרש המשפחה לשלם ‘אגרת יסודות מצבה’.

 

לביטול רישום יש לפנות אלינו למייל mdakko.info@gmail.com

bottom of page