top of page
אחוזת קבר שדה  בהנחה 20%

אחוזת קבר שדה בהנחה 20%

4,482.00 ₪מחיר

שיטת הקבורה המסורתית הנהוגה בישראל שנים רבות. הקברים נמצאים על משטח אופקי ישר, ומסודרים זה לצד זה במרחקים קבועים ובעומק הקרקע.

בדרך זו חופרים את חלקת הקבר בעומק קבוע מעבור נפטר אחד, במרווחים של כחצי מטר בין קבר אחד למשנהו. בשיטה זו יש מקום לכ-250 קברים בכל דונם אדמה.

הנחה של 20 אחוזים ניתנת בעת רכישת חלקה לבן הזוג של הנפטר. 

לביטול רישום יש לפנות אלינו למייל mdakko.info@gmail.com

bottom of page