top of page
אחוזת קבר בחיים / מכפלה

אחוזת קבר בחיים / מכפלה

4,482.00 ₪מחיר

במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים:
התעריף המקסימלי לרכישת חלקת קבר בחיים קבוע בחוק שירותי הדת היהודיים ומשתנה על פי יישוב המגורים.

הנחה של עשרים אחוזים ניתנת בעת רכישת חלקה לבן הזוג של הנפטר. 

 

לביטול רישום יש לפנות אלינו למייל mdakko.info@gmail.com

bottom of page